הנתונים המוזנים אינם נשמרים ואינם מלוקטים על ידינו
מחיר עסקה ממוצעת:   
מספר גולשים בחודש: 
יחס ההמרה בין כמות המכירות לכמות הכניסות לאתר (באחוזים):  %

כמה אתה משלם היום? 
עלות פרסום לקליק (PPC):  

הוצאות:  
(%~ מההכנסות)
 
הכנסות:  
  
כמה תרוויח ב Affilosophy? 
תגמול למפנה באחוזים: %
או במחיר קבוע:  
 
הוצאות:  
 
הכנסות:  


אין באמור לעיל המלצה או הכוונה לשימוש או אי שימוש בשירות זה או אחר.
החלטות הנובעות משימוש במחשבון זה הינם באחריות המשתמש בלבד.
המחשבון לא מתחייחס לעלויות נלוות שעלולות להופיע עבור שירות זה או אחר.